Tuyển dụng 2 việc làm Giám Đốc Trung Tâm tại Quảng Ninh trong tháng 01/2020

Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
1. Giám Đốc Trung Tâm Hệ thống Anh Ngữ Quốc Tế AMES
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
2. Giám Đốc Trung Tâm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục Egroup
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh...
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat