Tuyển dụng 1 việc làm Giám Đốc Trung Tâm tại Quảng Ngãi trong tháng 01/2020

Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
1. Quản Lý Trung Tâm Thương Mại (Plaza Manager) Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
  • Địa điểm:
    Quảng Ngãi
  • Thời hạn:
    27/01/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat