Tuyển dụng 1 việc làm Giám Đốc Trung Tâm tại Hải Phòng trong tháng 01/2020

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
1. Giám Sát Trung Tâm Mua Sắm (Mall Supervisor) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hải Phòng
  • Thời hạn:
    15/02/2020
  • Mức lương:
    15 - 25 triệu VNĐ
Chat