Tuyển dụng 2 việc làm Giám Đốc Trung Tâm tại Đồng Nai trong tháng 01/2020

Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
1. Giám Đốc Trung Tâm Ngoại Ngữ Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cibao
2. Giám Sát Trung Tâm Đào Tạo Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat