Tuyển dụng 193 việc làm Giám Đốc trong tháng 01/2020 - Trang 9

Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
81. Trợ Lý Giám Đốc Thương Hiệu (Assistant Brand Manager) Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Akzonobel Vietnam
82. Trợ Lý Giám Đốc Thương Hiệu (Assistant Brand Manager) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Capital House Group
83. Giám Đốc Ban Điều Hành Dự Án Capital House Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Capital House Group
84. Giám Đốc Ban Quản Lý Tòa Nhà Capital House Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
85. Giám Đốc Kinh Doanh Dịch Vụ IT Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần TMS
86. Giám Đốc Phát Triển Dự Án M&A Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
87. Giám Đốc Quản Lý Khối Xây Dựng Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
88. Thư Ký Hành Chính Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
RGF HR Agent Vietnam
89. Giám Đốc Marketing (Marketing Senior Manager) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  44 - 55 triệu VNĐ
MegaCEO Group
90. Giám Đốc Pháp Chế (Legal & Compliance Director) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Au Chau Fashion And Comestic Co, Ltd (ACFC)
91. Trợ Lý Giám Đốc Thương Hiệu (Assistant Brand Manager ) Au Chau Fashion And Comestic Co, Ltd (ACFC)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH BEL Việt Nam
92. Giám Đốc Chiến Lược (Strategic Insight Manager – Vietnam & Asean) Công ty TNHH BEL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  45 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
93. Giám Đốc Quản Lý Hệ Thống Kinh Doanh (Director Of Business System Management) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  34 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
94. Phó Tổng Giám Đốc Quản Lý Dự Án (Deputy General Director Of Project Management Division) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 80 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
95. Trợ Lý Giám Đốc Dự Án Thương Mại Điện Tử (Assistant Manager Of The E - Commerce Project) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
98. Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Phụ Trách Kỹ Thuật Thi Công Xây Dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
99. Chuyên Viên/Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
100. Giám Đốc Công Ty (Dịch Vu Du Lịch Văn Hóa Tâm Linh) Công Ty Cổ Phần Vườn Thời Đại Việt Nam ( Times Garden Viet Nam., Jsc)
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  50 - 100 triệu VNĐ
Chat