Tuyển dụng 651 việc làm giám đốc đào tạo trong tháng 08/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 651 việc làm giám đốc đào tạo trong tháng 08/2019 - Trang 8
Công Ty Cổ Phần Đại Thuận
71. Trợ Lý Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đại Thuận
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nha khoa Kim - Ngô Quyền
72. Giám Đốc Điều Hành Cho Chuỗi Phòng Khám Thần Kinh Cột Sống Nha khoa Kim - Ngô Quyền
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nha khoa Kim - Ngô Quyền
73. Thư Ký Tổng Giám Đốc Nha khoa Kim - Ngô Quyền
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP XNK Thái Nguyên (Chi nhánh Hà Nội)
74. Phó Giám Đốc Điều Hành Công ty CP XNK Thái Nguyên (Chi nhánh Hà Nội)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
75. Thư Ký Giám Đốc Công ty TNHH XNK Đại Dương Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Hôtel De L'opéra Hanoi - Mgallery By Sofitel
76. Giám Đốc Kinh Doanh Hôtel De L'opéra Hanoi - Mgallery By Sofitel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
77. Giám Đốc Kinh Doanh - Marketing MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  57 - 69 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nha khoa Kim
78. Thư Ký Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Nha khoa Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Internet NOVAON
79. Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực (Regional Business Director) Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Internet NOVAON
80. Giám Đốc Kinh Doanh (DX Business Director) Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Internet NOVAON
81. Giám Đốc Truyền Thông Thương Hiệu Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam
82. Trợ Lý Giám Đốc Đấu Thầu (Procurement Assistant Manager) Công ty Cổ Phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Giải Pháp Thanh Toán Số DIGIPAY
83. Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự Công ty cổ phần Giải Pháp Thanh Toán Số DIGIPAY
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Vàng Đá Quý Hồng Phúc
84. Giám Đốc Nhân Sự Công ty TNHH Vàng Đá Quý Hồng Phúc
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
85. Giám Đốc Kinh Doanh Bất Động Sản Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
86. Thư Ký Hành Chánh Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
87. Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  40 - 50 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
88. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
89. Giám Đốc Kinh Doanh Quốc Gia (National Business Insight (Bi) Manager) Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
90. Giám Đốc Sản Xuất (Product Manager) Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat