Tuyển dụng 651 việc làm giám đốc đào tạo trong tháng 08/2019 - Trang 5

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 651 việc làm giám đốc đào tạo trong tháng 08/2019 - Trang 5
Công ty TNHH Daiichi Việt Nam
41. Nhân Viên Sales Thị Trường Công ty TNHH Daiichi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  99 - 100 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
42. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
43. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
44. Chuyên Viên Điều Phối Giáo Viên Tiếng Anh Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Gumi Việt Nam
45. Trainer Position Công ty Cổ phần Gumi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Trung Tâm Phân Phối Phúc Thành
46. Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự (Đào Tạo) Trung Tâm Phân Phối Phúc Thành
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Vietstar hunter
47. Nhân Viên Đào Tạo (Trainer - Call Center) Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
48. Chuyên Viên Đào Tạo Sales Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
MERCEDES BENZ HAXACO
49. Chuyên Viên Đào Tạo MERCEDES BENZ HAXACO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
50. Chuyên Viên Đào Tạo CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty CP Sài Gòn FOOD
53. Chuyên Viên Đào Tạo Công Ty CP Sài Gòn FOOD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
54. [Tokyo, #3700USD]- #Japanese #BSE/#PM Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/10/2019
 • Mức lương:
  60 - 85 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam
55. Nhân Viên Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
56. Trưởng Nhóm Chuyên Môn Tiếng Anh (Academic Teamleader) Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
57. Trưởng Nhóm Đào Tạo (Training Manager) Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Sao Vàng
58. Trưởng/Phó Phòng Nghiệp Vụ Bảo Vệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Sao Vàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần hợp tác đầu tư Nhân lực quốc tế Việt
59. Trưởng Trung Tâm Đào Tạo Công ty cổ phần hợp tác đầu tư Nhân lực quốc tế Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  17 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
60. [Đồng Nai] Nhân Sự Quản Lý Phòng Đào Tạo. Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Chat