Tuyển dụng 27 việc làm Giám Đốc Siêu Thị trong tháng 01/2020 - Trang 7

Công ty TNHH MTV TNI
61. Nhân Viên PG / PB Siêu Thị Công ty TNHH MTV TNI
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc
62. Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Siêu Thị Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
VinPro
63. Nhân Viên Kho Siêu Thị Điện Máy VinPro
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
VinPro
64. Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Điện Máy VinPro
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
VinPro
65. Nhân Viên Kỹ Thuật Siêu Thị Điện Máy VinPro
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
VinPro
66. Nhân Viên Kho Siêu Thị Điện Máy Nam Long VinPro
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
67. Nhân Viên Kho Lạnh Siêu Thị Hệ thống Siêu thị Big C Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat