Tuyển dụng 9 việc làm Giám Đốc Kỹ Thuật tại Vĩnh Phúc trong tháng 02/2020

Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc
1. Nhân Viên Kĩ Thuật Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  26/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
 Công ty TNHH IM VINA
2. Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Công ty TNHH IM VINA
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty TNHH IM VINA
3. Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Phẩm Công ty TNHH IM VINA
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
PIAGGIO Vietnam
4. Nhân Viên Đào Tạo Kỹ Thuật PIAGGIO Vietnam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc...
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam
5. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty Ô tô Toyota Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc...
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương
6. Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Hành Công ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc...
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Seoul Print Vina
7. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty TNHH Seoul Print Vina
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  23/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam
8. Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Truyền Thông TIM Việt Nam
9. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH Truyền Thông TIM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc...
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 20 triệu VNĐ
Chat