Tuyển dụng 141 việc làm Giám Đốc Kinh Doanh trong tháng 03/2020 - Trang 4

Ngân hàng TMCP Bản Việt
31. Giám Đốc Chi Nhánh Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • Địa điểm:
  Bình Định...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
32. Giám Đốc Công Trường CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
33. Giám Đốc Dự Án CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại XOFA
34. Giám Đốc Vận Hành Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại XOFA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/05/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
35. Trợ Lý Ban Giám Đốc CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH CCI Việt Nam
36. Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự Công ty TNHH CCI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ công nghệ DHC
37. Phó Giám Đốc Kinh Doanh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ công nghệ DHC
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Thương Mại và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Netco
38. Giám Đốc Chi Nhánh Công ty CP Thương Mại và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Netco
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
39. Giám Đốc Marketing Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ô Tô Và Thiết Bị Chuyên Dùng Sao Bắc
40. Giám Đốc Điều Hành Công Ty TNHH Ô Tô Và Thiết Bị Chuyên Dùng Sao Bắc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Tập đoàn Thuận Phương
41. Giám Đốc Sản Xuất Tập đoàn Thuận Phương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Bệnh Viện Hồng Ngọc
42. Giám Đốc Nhân Sự Công Ty TNHH Bệnh Viện Hồng Ngọc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hiệp Thanh
43. Giám Đốc Sản Xuất Công Ty TNHH Hiệp Thanh
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Sơn
44. Trợ Lý Giám Đốc Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Sơn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
45. Giám Đốc Trung Tâm Công ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô
46. Giám Đốc Điều Hành Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 50 triệu VNĐ
Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô
47. Giám Đốc Tài Chính Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
48. Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  35 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH GRASYS
49. Trợ Lý Giám Đốc Công ty TNHH GRASYS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Internet NOVAON
50. Giám Đốc Nhân Sự Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 50 triệu VNĐ
Chat