Tuyển dụng 128 việc làm Giám Đốc Kinh Doanh trong tháng 04/2020 - Trang 3

Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn
21. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Staz Việt Nam
22. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty TNHH Staz Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
23. Giám Đốc Quản Lý Hệ Thống Kinh Doanh (Director Of Business System Management) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  34 - 46 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
24. Chuyên Viên Kinh Doanh Dự Án (Sales Project Executive) Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH United Family Food Việt Nam
25. Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc Công Ty TNHH United Family Food Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  50 - 80 triệu VNĐ
Công ty TNHH ZTE HK
26. Marketing Manager (Transmission Product) Công ty TNHH ZTE HK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  23 - 46 triệu VNĐ
Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
27. Sales & Marketing Director (Giám đốc Sales & Marketing) Công Ty TNHH JAC Recruitment Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  60 - 100 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Vạn Xuân
29. Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Vạn Xuân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH United Family Food Việt Nam
30. Giám Đốc Bán Hàng Miền Công Ty TNHH United Family Food Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH United Family Food Việt Nam
31. Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực Công Ty TNHH United Family Food Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
32. Trợ Lý Giám Đốc Khối Kinh Doanh Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công ty cổ phần xây dựng số 1
33. Trợ Lý Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Công ty cổ phần xây dựng số 1
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Việt Ý
34. Giám Đốc Siêu Thị Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Việt Ý
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
35. Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin Công ty CP Ô Tô Trường Hải THACO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bản Việt
36. Giám Đốc Chi Nhánh Ngân hàng TMCP Bản Việt
 • Địa điểm:
  Bình Định...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
37. Giám Đốc Công Trường CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
38. Giám Đốc Dự Án CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH CCI Việt Nam
39. Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự Công ty TNHH CCI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
40. Trợ Lý Ban Giám Đốc CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat