Tuyển dụng 1 việc làm Giám Đốc Đầu Tư tại Quảng Nam trong tháng 04/2020

Công ty TNHH CCI Việt Nam
1. Trợ Lý Giám Đốc Nhân Sự Công ty TNHH CCI Việt Nam
  • Địa điểm:
    Quảng Nam
  • Thời hạn:
    23/04/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat