Tuyển dụng 5 việc làm Giám Đốc Đầu Tư tại Đồng Nai trong tháng 02/2020

Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái
1. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái
2. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Tam Lực
3. Trợ Lý Giám Đốc Công ty TNHH MTV Tam Lực
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
SADO GROUP
4. Giám Đốc Nhân Sự SADO GROUP
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
SADO GROUP
5. Giám Đốc Nhà Máy SADO GROUP
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  25 - 50 triệu VNĐ
Chat