Tuyển dụng 2 việc làm Giám Đốc Đào Tạo tại Thừa Thiên Huế trong tháng 02/2020

Công Ty TNHH Zutton Group
1. Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty TNHH Zutton Group
 • Địa điểm:
  Thừa Thiên Huế...
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
2. Giám Đốc Vùng Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Thừa Thiên Huế...
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat