Tuyển dụng 1 việc làm Giám Đốc Đào Tạo toàn thời gian tại Phú Yên trong tháng 02/2020

Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
1. Giám Đốc Vùng Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
  • Địa điểm:
    Phú Yên...
  • Thời hạn:
    21/03/2020
  • Mức lương:
    10 - 15 triệu VNĐ
Chat