Tuyển dụng 4 việc làm Giám Đốc Đào Tạo tại Ninh Bình trong tháng 12/2019 - Trang 6

GLOBALEDU NINH BÌNH
51. Nhân Viên Phòng Đào Tạo GLOBALEDU NINH BÌNH
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
GLOBALEDU NINH BÌNH
52. Giám Đốc Chi Nhánh GLOBALEDU NINH BÌNH
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
GLOBALEDU NINH BÌNH
53. Trưởng Phòng Đào Tạo - Quản Lý Chuyên Môn GLOBALEDU NINH BÌNH
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
54. Thư Ký Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat