Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa giam doc dao tao tại Bắc Kạn. Có 174 việc làm giam doc dao tao trong tháng 07/2019 - Trang 9

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa giam doc dao tao tại Bắc Kạn. Có 174 việc làm giam doc dao tao trong tháng 07/2019 - Trang 9
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
81. Chuyên Viên Đào Tạo Sales Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Tree
82. Chuyên Viên Điều Phối Đào Tạo Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Tree
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
83. Trưởng Nhóm Đào Tạo KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
84. Chuyên Viên Đào Tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục AVT Education
85. Trưởng Phòng Đào Tạo Công ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục AVT Education
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU
86. Trưởng Phòng Đào Tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH GIẤY LEE&MAN VIỆT NAM
87. Nhân Viên Đào Tạo CÔNG TY TNHH GIẤY LEE&MAN VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Bạch Long
88. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty TNHH Thương mại Công nghệ Bạch Long
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Đại học RMIT Việt Nam
89. Giảng Viên Cao Cấp Hệ Thống Thông Tin Và Kinh Doanh Số Đại học RMIT Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Cao Phong
90. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty TNHH Cao Phong
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  02/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
91. Trưởng Phòng Đào Tạo - Phát Triển Văn Hóa DN Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung tâm Phụ nữ và Phát triển
92. Nhân Viên Đào Tạo Trung tâm Phụ nữ và Phát triển
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VHRS
93. Trưởng Phòng Đào Tạo Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH R&B
94. Huấn Luyện Viên Cá Nhân CÔNG TY TNHH R&B
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Chat