Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa giam doc dao tao tại Bắc Kạn. Có 176 việc làm giam doc dao tao trong tháng 07/2019 - Trang 4

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa giam doc dao tao tại Bắc Kạn. Có 176 việc làm giam doc dao tao trong tháng 07/2019 - Trang 4
Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam
31. Chuyên Viên Nghiệp Vụ Đào Tạo Kỹ Thuật Miền Nam Công ty Cổ phần Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần nhôm Đô Thành
32. Chuyên Viên Tuyển Dụng - Đào Tạo Công ty cổ phần nhôm Đô Thành
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tốc Độ Xanh
33. Nhân Viên Đào Tạo Công Ty TNHH Tốc Độ Xanh
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  16/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.
34. Chuyên Viên Đào Tạo (Training Executive) Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  22/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
35. Tuyển Dụng & Đào Tạo Nhân Viên (Recruitment & Training Staff) Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh
36. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quốc Tế Hà Thành Haseca
37. Chuyên Viên Đào Tạo Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Quốc Tế Hà Thành Haseca
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Rio Land
38. Trưởng Bộ Phận Đào Tạo Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Rio Land
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần VNN REAL
39. Trưởng Phòng Đào Tạo (Sales Trainer Manager) Công ty Cổ phần VNN REAL
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc
41. Chuyên Viên Đào Tạo – Quan Hệ Lao Động Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm Anh Ngữ Power English
42. Chuyên Viên Đào Tạo (Teacher Training For Ielts Program) Trung Tâm Anh Ngữ Power English
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH R&B
43. Huấn Luyện Viên Cá Nhân CÔNG TY TNHH R&B
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
MegaCEO Group
44. Phó Phòng Đào Tạo (Deputy Training Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  17 - 22 triệu VNĐ
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HACIC - Công ty Cồ Phần Tư Vấn và Đầu Tư Hoàng Anh
45. Nhân Viên Phòng Đào Tạo TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HACIC - Công ty Cồ Phần Tư Vấn và Đầu Tư Hoàng Anh
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CodeGym Đà Nẵng
46. Giáo Vụ CodeGym Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
47. Huấn Luyện Viên Bán Hàng (Sales Trainer) Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  13/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
48. Chuyên Viên Đào Tạo Và Tuyển Dụng ( Training And Recruitment Specialist) Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Viện Quản lý dự án Atoha
49. Chuyên Viên Tư Vấn Đào Tạo Viện Quản lý dự án Atoha
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Sel de Mer Hotel & Suites
50. Quản Lý Đào Tạo (Training Manager) Sel de Mer Hotel & Suites
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Chat