Tuyển dụng 2 việc làm Gfs Viet Nam trong tháng 04/2020

Công ty TNHH GFS Việt Nam
1. Tổ Trưởng Tổ Sơn Công ty TNHH GFS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH GFS Việt Nam
2. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH GFS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat