Tuyển dụng 7 việc làm fpt telecom trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 7 việc làm fpt telecom trong tháng 06/2019
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
1. Nhân Viên Kinh Doanh Internet Và Truyền Hình FPT CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
2. Nhân Viên Phát Triển Thị Trường CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
3. Nhân Viên Kinh Doanh FPT Telecom CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
4. Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông FPT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 16 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
5. Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
6. Nhân Viên Kinh Doanh FPT Telecom CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
7. Nhân Viên Kinh Doanh FPT Telecom Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Chat