Tuyển dụng 4 việc làm faceland trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 4 việc làm faceland trong tháng 06/2019
CÔNG TY TNHH FACELAND
1. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự CÔNG TY TNHH FACELAND
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH FACELAND
2. Nhân Viên Kinh Doanh CÔNG TY TNHH FACELAND
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH FACELAND
3. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự CÔNG TY TNHH FACELAND
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH FACELAND
4. Nhân Viên Kinh Doanh - Khối Văn Phòng CÔNG TY TNHH FACELAND
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 15 triệu VNĐ
Chat