Tuyển dụng 6 việc làm ever win viet nam trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 6 việc làm ever win viet nam trong tháng 09/2019
CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM
1. Quản Lý Kho Thành Phẩm CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM
2. Nhân Viên Bảo Trì CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM
3. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM
4. Nhân Viên Văn Thư CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM
5. Nhân Viên Thu Mua CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM
6. Phiên Dịch Tiếng Hoa CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat