Tuyển dụng 4 việc làm esquel garment manufacturing trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 4 việc làm esquel garment manufacturing trong tháng 07/2019
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
1. Quản Lý Đơn Hàng (Merchandiser) Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
2. Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm (Lab Technician) Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
3. Nhân Viên Thu Mua Nguyên Phụ Liệu, Ngành May (Material Purchasing) Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
4. IT Senior Staff Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat