Tuyển dụng 17 việc làm eq trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 17 việc làm eq trong tháng 09/2019
CÔNG TY TNHH TC - HUỲNH THY
1. Kỹ Sư Cơ Khí (Mechanical Engineers For Container Craners & Port Equipment) CÔNG TY TNHH TC - HUỲNH THY
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH TC - HUỲNH THY
2. Kỹ Sư Điện Tử & Tự Động (Electrical & Automation Engineers For Cranes & Port Equipment) CÔNG TY TNHH TC - HUỲNH THY
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH EQVIET
3. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH EQVIET
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH EQVIET
4. Nhân Viên Giao Hàng Công Ty TNHH EQVIET
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
5. Nhân Viên Kho Vật Tư Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
6. Nhân Viên Phụ Kho Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
7. Nhân Viên Giao Nhận Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
8. Lễ Tân Hành Chính Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
9. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
10. Nhân Viên Chụp Và Chỉnh Sửa Hình Ảnh Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
11. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
12. Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa, Lắp Đặt Máy Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
13. Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh/Sale Admin Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
14. Marketing Admin Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
15. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đỉnh Cao
- Pinnacle Health Equipment Co.,ltd
16. Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đỉnh Cao - Pinnacle Health Equipment Co.,ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đỉnh Cao
- Pinnacle Health Equipment Co.,ltd
17. Nhân Viên Cung Ứng Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đỉnh Cao - Pinnacle Health Equipment Co.,ltd
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat