Tuyển dụng 9 việc làm Epe trong tháng 04/2020

EPE Packaging
1. Tổ Trưởng Iqc - Oqc EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
EPE Packaging
2. Nhân Viên Thiết Kế Sản Phẩm EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
EPE Packaging
3. Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
EPE Packaging
4. Trưởng Bộ Phận QC EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
EPE Packaging
5. Công Nhân Lái Xe Nông EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
EPE Packaging
6. Kế Toán Kho EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
EPE Packaging
7. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Chief) EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  22 - 24 triệu VNĐ
EPE Packaging
8. Nhân Viên Thu Mua Và Chăm Sóc Khách Hàng EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
EPE Packaging
9. Kỹ Sư Kinh Doanh (Sales Engineer) EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
Chat