Tuyển dụng 10 việc làm ems trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 10 việc làm ems trong tháng 09/2019
Công ty Cổ Phần Sam Chem Quả Cầu
1. Chuyên Viên Dịch Vụ Kỹ Thuật Cấp Cao (Senior Technical Service Executive) Công ty Cổ Phần Sam Chem Quả Cầu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
2. Trợ Lý Kho Vận IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
3. Đại Diện Sản Phẩm - Chương Trình Ed ( Product Representative - Ed Program) IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
4. Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế (Field Representative) IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
5. Cán Bộ Nguồn Phòng Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế (Chương trình MA) IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
6. Quản Lý Sản Phẩm - Chương Trình MA (Product Manager - MA Program) IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
7. Quản Lý Bán Hàng - Chương Trình MA (Sales Manager - MA Program) IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
8. Quản Lý Hàng Tồn Kho (Inventory Management And Logistic Staff) IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
9. Nhân Viên Kinh Doanh Kỹ Thuật - Thiết Bị Y Tế IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
10. Thực Tập Sinh Phòng Marcom IDS Medical Systems (Vietnam) Limited
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 5 triệu VNĐ
Chat