Tuyển dụng 5 việc làm Edufit trong tháng 11/2019

Hệ thống giáo dục Edufit
1. Kỹ Sư Điện Nhẹ Hệ thống giáo dục Edufit
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
2. Nhân Viên Tuyển Dụng Hệ thống giáo dục Edufit
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
3. Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Hệ thống giáo dục Edufit
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 30 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
4. Nhân Viên Hành Chính Hệ thống giáo dục Edufit
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
5. Nhân Viên Mua Hàng Hệ thống giáo dục Edufit
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Chat