TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng

Tuyển dụng 10 việc làm edufit trong tháng 05/2019

 1. JobsGO
 2. Việc làm
 3. Tuyển dụng 10 việc làm edufit trong tháng 05/2019
Hệ thống giáo dục Edufit
1. Nhân Viên Tuyển Sinh - EDUFIT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
2. Giáo Viên Văn - Tiếng Việt - EDUFIT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
3. Trưởng Nhóm Đối Tác - EDUFIT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
4. Nhân Viên Mua Hàng - EDUFIT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
5. Biên Phiên Dịch Tiếng Anh - EDUFIT
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
6. Giáo Viên Mỹ Thuật - EDUFIT
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  22/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
7. Thực Tập Sinh Nhân Sự - EDUFIT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 1 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
8. Giáo Viên Mầm Non; Giáo Viên Tiếng Anh - EDUFIT
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
9. Giáo Viên Mầm Non - EDUFIT
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
10. Bếp Trưởng - EDUFIT
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat