Tuyển dụng 7 việc làm Eco World trong tháng 01/2020

Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
1. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
2. Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh (Business Development) Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
3. Nhân Viên SEO / Digital Marketing Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
4. Nhân Viên Kinh Doanh Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 12 triệu VNĐ
Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
5. Lập Trình Viên Mobile App (IOS/ Android) Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  23 - 46 triệu VNĐ
Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
6. Back-end Dev (C/C++, Java, .NET) Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  23 - 46 triệu VNĐ
Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
7. Video Editor Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat