Tuyển dụng 20 việc làm Draftsman trong tháng 04/2020 - Trang 2

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Đà Nẵng] Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Đà Nẵng] Họa Viên Kiến Trúc 3D Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Hải Châu, Đà Nẵng] Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty CP mỹ thuật ứng dụng xây dựng ADT
15. Họa Viên 3D Công ty CP mỹ thuật ứng dụng xây dựng ADT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Diễn Họa Kiến Trúc 4Pixos
16. Thực Tập Sinh Diễn Hoạ Kiến Trúc Công Ty Diễn Họa Kiến Trúc 4Pixos
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 3 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Thi Công NDT.retro
17. Nhân Viên Thiết Kế Kiến Trúc Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Thi Công NDT.retro
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Thiết Thạch
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tam Đại Kim
20. HỌA VIÊN KIẾN TRÚC Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tam Đại Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Một Thành Viên Caily
21. Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH Một Thành Viên Caily
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
22. [Tây Ninh] Họa Viên Kiến Trúc CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TMDV Green Leaf Việt Nam
23. Họa Viên Kiến Trúc 2D Công Ty TNHH TMDV Green Leaf Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư VCN
24. Chuyên Viên Thiết Kế Kiến Trúc Công ty cổ phần đầu tư VCN
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
25. Nhân Viên Thiết Kế (Draftsman) Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quân Đạt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Nhà Xinh
26. Nhân Viên Thiết Kế Kiến Trúc, Nội Thất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Nhà Xinh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Haskoningdhv Việt Nam
27. Trưởng Nhóm Kiến Trúc ( Architectural Team Leader ) Công Ty TNHH Haskoningdhv Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
28. Thiết Kế Kiến Trúc (Junior Architectural Designer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tập đoàn Mik Group Việt Nam
29. Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc Công Ty TNHH Tập đoàn Mik Group Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
30. Trưởng Phòng Thiết Kế Kiến Trúc (Manager Of Architectural Design Department) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Chat