Tuyển dụng 7 việc làm Điều Phối Sản Xuất tại Hưng Yên trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
1. Nhân Viên Sản Xuất Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
2. Nhân Viên Bộ Phận Sản Xuất Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shindengen Việt Nam
3. Trưởng Chuyền Sản Xuất Công ty TNHH Shindengen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
4. Trưởng Nhóm Sản Xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
5. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
MegaCEO Group
6. Trưởng Chuyền Sản Xuất SMT MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
MegaCEO Group
7. Quản Đốc Sản Xuất MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 26 triệu VNĐ
Chat