Tuyển dụng 26 việc làm Điều Dưỡng trong tháng 01/2020 - Trang 2

Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
11. Nhân Viên Y Tế Trường đại học công nghệ TP. Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Vimedimex Group
12. Nhân Viên Y Tế Bể Bơi Vimedimex Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Liên Doanh Y Học Việt Hàn (Vikomed)
13. Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Công Ty Liên Doanh Y Học Việt Hàn (Vikomed)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
14. Quản Lý Văn Phòng Y Tế (Medical Office Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  46 - 70 triệu VNĐ
Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco
15. Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Lĩnh Vực Thiết Bị Y Tế Tổng Công Ty Cổ Phần Y Tế Danameco
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng...
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
16. Cán Bộ Cơ Sở Y Tế, An Toàn Và Môi Trường (Health, Safety & Environment Junior Officer ) Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat