Tuyển dụng 5 việc làm Dat Xanh Mien Nam trong tháng 02/2020

Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung
1. Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung
2. Thư Ký Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung
3. Trưởng Phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung
4. Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung
5. Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Công Ty Cổ Phần Đất Xanh Nam Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat