Tuyển dụng 1 việc làm Đại Diện Kinh Doanh toàn thời gian tại Đà Nẵng trong tháng 02/2020

Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
1. Trưởng Phòng Đại Diện Công Ty Du Lịch Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
  • Địa điểm:
    Đà Nẵng
  • Thời hạn:
    16/02/2020
  • Mức lương:
    20 - 40 triệu VNĐ
Chat