Tuyển dụng 10 việc làm Đại Diện Bán Hàng trong tháng 02/2020 - Trang 8

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
71. Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh (Sales Representative) Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
72. Trưởng Phòng Đại Diện Công Ty Du Lịch Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thép An Hưng Tường
73. Đại Diện Bán Hàng Công Ty TNHH Thép An Hưng Tường
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
74. Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative - Beverage & Ice Cream) Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
75. Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative Of Pharma Ingredients) Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 7 Bridges
76. Đại Diện Bán Hàng ( Sales Representative) Công ty TNHH 7 Bridges
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
77. Đại Diện Kinh Doanh Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng
78. Đại Diện Kinh Doanh Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
79. Đại Diện Kinh Doanh Dự Án Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
80. Đại Diện Kinh Doanh (Sales Representative) Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Chat