Tuyển dụng 23 việc làm Đại Diện Bán Hàng trong tháng 01/2020 - Trang 6

Akzonobel Vietnam
51. Đại Diện Dịch Vụ Kỹ Thuật (Technical Services Representative) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzonobel Vietnam
52. Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Services Representative) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
53. Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Services Representative) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat