Tuyển dụng 27 việc làm Đại Diện Bán Hàng trong tháng 01/2020 - Trang 3

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
21. Đại Diện Thương Mại Sữa Bột Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
22. Đại Diện Thương Mại Kênh Giáo Dục Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
23. Nhân Viên Kinh Doanh Đại Lý Công ty Cổ phần Gỗ An Cường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Ellsworth Adhesives Asia Limited
24. Đại Diện Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service Representative) Ellsworth Adhesives Asia Limited
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzonobel Vietnam
25. Đại Diện Dịch Vụ Kỹ Thuật (Technical Services Representative) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzonobel Vietnam
26. Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Services Representative) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzo Nobel Paints Vietnam
27. Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Services Representative) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat