Tuyển dụng 18 việc làm Đại Diện Bán Hàng trong tháng 01/2020 - Trang 1

Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
1. Trưởng Phòng Đại Diện Công Ty Du Lịch Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
2. Trưởng Phòng Đại Diện Công Ty Du Lịch - CN Nha Trang Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
3. Đại Diện Kinh Doanh (Sales Representative) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  34 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH 7 Bridges
4. Đại Diện Bán Hàng ( Sales Representative) Công ty TNHH 7 Bridges
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken (Hà Nội)
5. Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative) Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken (Hà Nội)
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng
6. Đại Diện Kinh Doanh Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
7. Đại Diện Kinh Doanh Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH IQI Việt Nam
8. Đại Diện Kinh Doanh Công ty TNHH IQI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
9. Đại Diện Kinh Doanh Dự Án Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
10. Đại Diện Kinh Doanh (Sales Representative) Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH STD&D
11. Đại Diện Kinh Doanh/ Phát Triển Thị Trường Công ty TNHH STD&D
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Khải Toàn Group
12. Đại Diện Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Representative) Khải Toàn Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
13. Đại Diện Thương Mại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam
14. Đại Diện Y Khoa (Medical Representative) Công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
15. Đại Diện Thương Mại Sữa Bột Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
16. Đại Diện Thương Mại Kênh Giáo Dục Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ellsworth Adhesives Asia Limited
17. Đại Diện Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service Representative) Ellsworth Adhesives Asia Limited
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzonobel Vietnam
18. Đại Diện Dịch Vụ Kỹ Thuật (Technical Services Representative) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat