Tuyển dụng 99 việc làm Cộng Tác Viên Tuyển Dụng trong tháng 01/2020 - Trang 9

Công ty OPPO Việt Nam
81. Chuyên Viên Tuyển Dụng (Recruitment Specialist) Công ty OPPO Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
82. Nhân Viên Tuyển Dụng Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
83. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
84. Chuyên Viên Tuyển Dụng - Khối VP Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Số Digilife Việt Nam
85. Chuyên Viên Tuyển Dụng (Senior Recruiter) Công Ty TNHH Dịch Vụ Số Digilife Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
86. Chuyên Viên Tuyển Dụng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
FUTA Bus Lines
87. Nhân Viên Tuyển Dụng FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
88. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  1 - 2 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
89. Chuyên Viên Tuyển Dụng (Senior Recruiter) Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Lavender Việt Nam
90. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Thương mại Lavender Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
91. Trưởng Phòng Tuyển Dụng Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
92. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Zumstart
93. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty Cổ Phần Zumstart
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TMS
94. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội
95. Nhân Viên Tuyển Dụng Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần K-Decor
96. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công Ty Cổ Phần K-Decor
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
97. Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
VinPro
98. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng VinPro
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Beetsoft
99. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng (Recruitment Intern) Công ty TNHH Beetsoft
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 2 triệu VNĐ
Chat