Tuyển dụng 89 việc làm Cộng Tác Viên Tuyển Dụng trong tháng 01/2020 - Trang 5

FUTA Bus Lines
41. Nhân Viên Tuyển Dụng FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
42. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  1 - 2 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
43. Chuyên Viên Tuyển Dụng (Senior Recruiter) Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Lavender Việt Nam
44. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Thương mại Lavender Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Zumstart
45. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty Cổ Phần Zumstart
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TMS
46. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội
47. Nhân Viên Tuyển Dụng Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
48. Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Beetsoft
49. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng (Recruitment Intern) Công ty TNHH Beetsoft
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 2 triệu VNĐ
Chat