Tuyển dụng 206 việc làm Cộng Tác Viên Tuyển Dụng trong tháng 11/2019 - Trang 3

Công ty DHC Việt Nam
21. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty DHC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Triển Truyền Thông RT Mama
22. Nhân Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Triển Truyền Thông RT Mama
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
23. Nhân Viên Tuyển Dụng (Recruitment Sourcer) Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 7 triệu VNĐ
NEVA GROUP
24. Fresher Marketing - Kinh Doanh NEVA GROUP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Bền ( Ben Computer )
25. Nhân Viên Giám Sát - Vận Hành Công ty Cổ Phần Bền ( Ben Computer )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư AMG Việt Nam
26. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Đầu tư AMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục Dongsim Việt Nam
27. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục Dongsim Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Golden Careers Việt Nam
28. Chuyên Viên Tuyển Dụng Sáng Tạo Công ty Cổ Phần Golden Careers Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH BLUE BELT VIỆT NAM
29. Nhân Viên Tư Vấn Ngoại Hối CÔNG TY TNHH BLUE BELT VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  4 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực phẩm sạch Thương mại T&P
30. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Thực phẩm sạch Thương mại T&P
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam
31. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty Cổ phần Bất Động Sản Ngôi Nhà Mới Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  4 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
32. Nhân Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Công nghệ MP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Bảo Vệ An Ninh Thắng Lợi
33. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công Ty Bảo Vệ An Ninh Thắng Lợi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật ( TWGroup)
34. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật ( TWGroup)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
35. Nhân Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Homedy
36. Chuyên Viên Tuyển Dụng Cấp Cao Công ty TNHH Homedy
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
37. Nhân Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh
38. Nhân Viên Tuyển Dụng Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
39. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
40. [HCM] Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat