Tuyển dụng 99 việc làm Cộng Tác Viên Tuyển Dụng trong tháng 01/2020 - Trang 10

Công ty OPPO Việt Nam
91. Chuyên Viên Tuyển Dụng (Recruitment Specialist) Công ty OPPO Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
92. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
93. Nhân Viên Tuyển Dụng Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
94. Chuyên Viên Tuyển Dụng - Khối VP Công Ty TNHH ĐTTM Phượng Hoàng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Số Digilife Việt Nam
95. Chuyên Viên Tuyển Dụng (Senior Recruiter) Công Ty TNHH Dịch Vụ Số Digilife Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
96. Chuyên Viên Tuyển Dụng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
FUTA Bus Lines
97. Nhân Viên Tuyển Dụng FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
98. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  1 - 2 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
99. Chuyên Viên Tuyển Dụng (Senior Recruiter) Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Lavender Việt Nam
100. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty TNHH Thương mại Lavender Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
101. Trưởng Phòng Tuyển Dụng Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
102. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Zumstart
103. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty Cổ Phần Zumstart
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TMS
104. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội
105. Nhân Viên Tuyển Dụng Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần K-Decor
106. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng Công Ty Cổ Phần K-Decor
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
107. Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
VinPro
108. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng VinPro
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Beetsoft
109. Thực Tập Sinh Tuyển Dụng (Recruitment Intern) Công ty TNHH Beetsoft
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 2 triệu VNĐ
Chat