Tuyển dụng 91 việc làm Cộng Tác Viên Thu Nợ trong tháng 03/2020 - Trang 3

Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO
21. Cộng Tác Viên Tương Tác Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO
22. Cộng Tác Viên Ngôn Ngữ Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO
23. Cộng Tác Viên Trực Fanpage Công ty Cổ phần dịch vụ phát triển người dùng MKO
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần V-Next
24. Cộng Tác Viên Truyền Thông Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đòi Nợ Nhất Hùng Long
25. Nhân Viên Nhắc Nợ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đòi Nợ Nhất Hùng Long
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam
26. Nhân Viên Thu Phí Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Một thành viên BIOSEED Việt Nam
27. Cộng Tác Viên Bán Hàng Nông Nghiệp Công ty TNHH Một thành viên BIOSEED Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV KMT
28. Nhân Viên Xử Lý Nợ Công Ty TNHH MTV KMT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV KMT
29. Nhân Viên Thu Phí Công Ty TNHH MTV KMT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Tạp Chí Thương Gia
30. Cộng Tác Viên Kinh Doanh Tạp Chí Thương Gia
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  18 - 20 triệu VNĐ
Tập đoàn Internet NOVAON
31. Cộng Tác Viên Telesales Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  1 - 4 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Quảng cáo Cổng Việt Nam
32. Cộng Tác Viên Tuyển Dụng Công ty Cổ phần Quảng cáo Cổng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
JOINT VENTURE SUNRISE LOGISTICS
33. Cộng Tác Viên Kinh Doanh Logistics JOINT VENTURE SUNRISE LOGISTICS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ngân hàng Á Châu
34. Nhân Viên Nhắc Phí - Thu Hồi Nợ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ ngân hàng Á Châu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Luật TNHH Fbi Việt Nam
35. Nhân Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý Công Ty Luật TNHH Fbi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 30 triệu VNĐ
EASY CREDIT Khối Tín dụng Tiêu dùng Công Ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
36. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Thị Trường EASY CREDIT Khối Tín dụng Tiêu dùng Công Ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
37. Cộng Tác Viên Hành Chính Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
EASY CREDIT Khối Tín dụng Tiêu dùng Công Ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
38. Quản Lý Thu Hồi Nợ Tại Địa Bàn EASY CREDIT Khối Tín dụng Tiêu dùng Công Ty Tài chính Cổ phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Easy Fintech Việt Nam
39. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại Công ty TNHH Easy Fintech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
40. Nhân viên Thu Phí Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat