Tuyển dụng 184 việc làm cộng tác viên phát triển dự án trong tháng 06/2019 - Trang 5

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 184 việc làm cộng tác viên phát triển dự án trong tháng 06/2019 - Trang 5
OYO
42. Trưởng Nhóm Dự Án (Project Lead) OYO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Đầu tư và Công Nghệ VELA
44. Chuyên Gia Mô Hình Scrum (Scrum Master) Công Ty CP Đầu tư và Công Nghệ VELA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tuiss Việt Nam
45. Giám Sát Dự Án Công Ty TNHH Tuiss Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
46. Trưởng Dự Án IT Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  26 - 42 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Acacy
49. Quản Trị Viên Dự Án (Project Administrator) Công Ty TNHH Acacy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
50. Quản Lý Dự Án Xây Dựng Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
BeesNext Co., Tld
51. IT System BeesNext Co., Tld
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
52. Project Manager Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  27 - 32 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
53. Project Leader Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  23 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
54. Trợ Lý Phát Triển Dự Án (Project Development Assistant) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/07/2019
 • Mức lương:
  16 - 27 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á Thái Bình Dương
55. Phó Ban Quản Lý Dự Án Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á Thái Bình Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á Thái Bình Dương
56. Trưởng Ban Quản Lý Dự Án Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á Thái Bình Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  28 - 45 triệu VNĐ
3S Intersoft JSC
58. Project Manager 3S Intersoft JSC
3S Intersoft JSC
59. Project Team Leaders 3S Intersoft JSC
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư VietHome
60. Nhân Viên Đầu Tư Và Phát Triển Dự Án Công ty Cổ phần Đầu Tư VietHome
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat