Tuyển dụng 199 việc làm cộng tác viên phát triển dự án trong tháng 07/2019 - Trang 1

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 199 việc làm cộng tác viên phát triển dự án trong tháng 07/2019 - Trang 1
Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam
1. Trợ Lý Dự Án Cơ Sở Việt Nam (Base Vietnam Project Assistant) Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Quản Lý Quốc Tế
2. Trợ Lý Dự Án Đào Tạo Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Quản Lý Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Duy
3. Nhân Viên Hồ Sơ Dự Án Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Duy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vantage Logistics
4. Nhân Viên Dự Án (Project Operations) Công Ty Cổ Phần Vantage Logistics
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Bền Vững
5. Giám Đốc Thiết Kế Dự Án Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Bền Vững
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. BSE Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LONG
7. Trưởng Ban Quản Lý Dự Án CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LONG
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  40 - 60 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
8. Quản Trị Dự Án (Tích Hợp) Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ominext Jointstock Company
9. [HCM] Project Manager Ominext Jointstock Company
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Bền Vững
10. Giám Đốc Dự Án Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Bền Vững
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp VNTECH
11. Giám Đốc Dự Án Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp VNTECH
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH đầu tư và phát triển E.A.S Du học quốc tế
12. CTV Trợ Giúp Điều Phối Viên Dự Án Công ty TNHH đầu tư và phát triển E.A.S Du học quốc tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần VNN REAL
13. Cộng Tác Viên Dự Án Vincity Công ty Cổ phần VNN REAL
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
14. Kỹ Sư Dự Án Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG TM&DV ÁNH DƯƠNG
15. Kỹ Sư Thiết Kế/ Dự Án Phòng Đấu Thầu CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG TM&DV ÁNH DƯƠNG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần LICOGI 13
16. Kỹ Sư Quản Lý Dự Án Xây Dựng Công Trình Thủy Điện Công ty Cổ phần LICOGI 13
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
17. Kỹ Sư Dự Án Đấu Thầu Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin
18. Kỹ Sư Dự Án ( Kỹ Sư Điện ) Công ty CP Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kobelco Eco-Solutions Việt Nam
19. Kỹ Sư Quá Trình (Process Engineer) Công Ty TNHH Kobelco Eco-Solutions Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
20. Project Engineer Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Chat