Tuyển dụng 33 việc làm Cộng Tác Viên Bán Hàng trong tháng 01/2020 - Trang 7

Công Ty TNHH Quản Lý Bất Động Sản Victoria
61. Cộng Tác Viên Bán Đất Công Ty TNHH Quản Lý Bất Động Sản Victoria
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Mediamart Việt Nam
62. Cộng Tác Viên Giao Lắp Công ty CP Mediamart Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần TMS
63. Cộng Tác Viên Nội Dung Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần TMS
64. Cộng Tác Viên Thiết Kế Công ty cổ phần TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đại Dương (New Ocean)
65. Cộng Tác Viên Viết Bài Tiếng Anh Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đại Dương (New Ocean)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
VinPro
66. Cộng Tác Viên Tuyển Dụng VinPro
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG
67. Cộng Tác Viên Nội Dung Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
68. Cộng Tác Viên Lễ Tân - Văn Thư - Lưu Trữ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đại Dương (New Ocean)
69. Cộng Tác Viên Nội Dung Mảng Du Học Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đại Dương (New Ocean)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  3 - 7 triệu VNĐ
Nhà hàng Pizza 4P's
70. CTV Chăm Sóc Dự Án Môi Trường Nhà hàng Pizza 4P's
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  2 - 3 triệu VNĐ
Công Ty Sách Và Giáo Dục Trực Tuyến Megabook
71. Cộng Tác Viên Xác Nhận Đơn Hàng Công Ty Sách Và Giáo Dục Trực Tuyến Megabook
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/01/2020
 • Mức lương:
  2 - 3 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
72. Cộng Tác Viên Xử Lý Bản Vẽ Kiến Trúc Nhà Nhật Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công ty Dịch thuật Synergy Quảng Châu
73. Cộng Tác Viên Dịch Truyện Tranh Tiếng Trung Công ty Dịch thuật Synergy Quảng Châu
 • Địa điểm:
  Nước ngoài
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat