Tuyển dụng 3732 việc làm cộng tác viên bán hàng trong tháng 07/2019 - Trang 11

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 3732 việc làm cộng tác viên bán hàng trong tháng 07/2019 - Trang 11
Công ty TNHH Minh Phúc
101. Gọi Điện Tư Vấn Bán Hàng Qua Điện Thoại Công ty TNHH Minh Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Minh Phúc
102. Tư Vấn Sữa Abbott Hoa Kỳ Công ty TNHH Minh Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Minh Phúc
103. Tư Vấn Bán Sữa Pediasure Công ty TNHH Minh Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Minh Phúc
104. NV Tư Vấn Mỹ Phẩm Zaloka - Giờ Hành Chính - Đảm Bảo Lương CB Công ty TNHH Minh Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Minh Phúc
105. [Không YC Kinh Nghiệm] Tư Vấn Sản Phẩm Cho Khách Hàng Thân Thiết Công ty TNHH Minh Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Vietstar hunter
106. Chuyên Viên Tư Vấn Giáo Dục Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
107. Nhân Viên Xử Lý Sự Vụ Liên Vùng Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty DHC Việt Nam
108. Nhân Viên Tư Vấn Công ty DHC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Chat