Tuyển dụng 96 việc làm Công Nhân May toàn thời gian trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong
1. Công Nhân Sản Xuất Linh Kiện Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Ding Hong
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng Việt Nam
2. Công Nhân May Công ty TNHH Tuntex Sóc Trăng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Sóc Trăng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TAV
3. Công Nhân May Công Ty TNHH TAV
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ SCT
4. Công Nhân May Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ SCT
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Appa
5. Công Nhân May Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Appa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dệt May 7
6. Công Nhân May Công Ty Cổ Phần Dệt May 7
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
7. Công Nhân May Công Ty TNHH May Xuất Khẩu Việt Thành
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An
8. Công Nhân Vận Hành Máy Công ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thanh Thảnh
9. Công Nhân Nhà Máy Đá Công Ty TNHH Thanh Thảnh
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ QTM - Hoàng Minh
10. Công Nhân Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ QTM - Hoàng Minh
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tanaphar
11. Công Nhân Công Ty Cổ Phần Tanaphar
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Nông Sản Vi Điền
12. Công Nhân Đứng Máy Ép Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Nông Sản Vi Điền
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Best BK
13. Công Nhân Công Ty TNHH Best BK
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Appa
14. Công Nhân Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Sản Xuất Appa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Liên Doanh Kính Nổi Việt Nhật
15. Công Nhân Cơ Khí Công Ty Liên Doanh Kính Nổi Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An
16. Công Nhân Bốc Xếp Công ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bạch hổ order
17. Công Nhân Kho Bạch hổ order
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Nhựa Miền Tây
18. Công Nhân Sản Xuất Công Ty TNHH Nhựa Miền Tây
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Đầu Tư Đan - Việt
19. Công Nhân Đứng Máy Cưa CD Đứng Công Ty TNHH Đầu Tư Đan - Việt
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty Cổ Phần Đại Hữu
20. Công Nhân Vận Hành Máy Dệt Công Ty Cổ Phần Đại Hữu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Chat