Tuyển dụng 3 việc làm Công Nhân Hàn tại Quảng Nam trong tháng 01/2020

Công Ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam
1. Công Nhân Kỹ Thuật Công Ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH LD May Như Thành
2. Công Nhân May Công Ty TNHH LD May Như Thành
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hasegawa Việt Nam
3. Công Nhân Sản Xuất Công Ty TNHH Hasegawa Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat