Tuyển dụng 72 việc làm Công Nhân Đóng Gói trong tháng 04/2020 - Trang 6

Công ty TNHH ORO
51. Nhân Viên Đóng Gói Kiêm Giao Hàng Công ty TNHH ORO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Japan Best Foods
52. Công Nhân Sản Xuất Công Ty TNHH Japan Best Foods
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Nhân Lực Quốc Gia Dahashi
53. Công Nhân Công Ty TNHH Nhân Lực Quốc Gia Dahashi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
54. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sáu Phát
55. Công Nhân Lao Động Công Ty TNHH Sáu Phát
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH T.RAD Việt Nam
56. Công Nhân Vệ Sinh Công ty TNHH T.RAD Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Flat (Việt Nam)
57. Công Nhân Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH Flat (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH T.RAD Việt Nam
58. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH T.RAD Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DTC VINA
59. Công Nhân CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DTC VINA
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn An Phát Holdings
60. Công Nhân Cơ Khí Tập Đoàn An Phát Holdings
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bê Tông Tiền Phong
61. Công Nhân Gia Công Mặt Bích Công ty TNHH Bê Tông Tiền Phong
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  18/01/2022
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Momentum - Việt Nam
62. Công Nhân Công Ty TNHH Momentum - Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat