Tuyển dụng 507 việc làm công nhân đóng gói trong tháng 08/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 507 việc làm công nhân đóng gói trong tháng 08/2019 - Trang 3
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
21. [Biên Hòa] Phó Phòng Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
22. [Khu Công Nghệ Cao Quận 9] Qa Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
23. [Khu Công Nghệ Cao Quận 9] Qa Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
24. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
25. [HCM] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/08/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
26. [Đồng Nai] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
27. [Đồng Nai] Quản Lý Sản Xuất Linh Kiện Ô Tô Nhật - Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
28. Công Nhân Sản Xuất Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  19/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
29. [Long An] Công Nhân Cơ Khí, Kỹ Thuật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc
30. Công Nhân Sản Xuất Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam
31. Công Nhân Sản Xuất Công ty Cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
32. Nhân Viên Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
33. Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
34. Nhân Viên Hoạch Định Sản Xuất CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần in Hồng Hà
35. Nhân Viên Sản Xuất Công ty Cổ phần in Hồng Hà
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
36. Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiên Hà Shidax (Galaxy Shidax)
37. Nhân Viên Phòng Sản Xuất - Điều Hành Công ty TNHH Thiên Hà Shidax (Galaxy Shidax)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
38. Nhân Viên Sản Xuất Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
39. Nhân Viên Phát Triển Dây Chuyền Công ty TNHH Yokowo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
40. Nhân Viên Sản Xuất Dược Đứng Máy Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Chat